top of page
Forside.jpg

Norsk / islandsk fellesstand på Aluminium 2022

Aluminium 2022

Exhibition Centre Düsseldorf

27. – 29. September 2022

AluminiunLogo2020.jpeg

Standkonsept med priser

Reed Exhibitions har reorganisert hallene og ALUMINIUM vil i 2022 arrangeres i hallene 1 -7 på messeområdet i Düsseldorf

 

STANDEN

Vi har reservert et areal på 209 kvm midt i hall 6, hallen for primary production. Alba, Pyrotek og Rio Tinto er i umiddelbar nærhet. Standen er 11 m x 9 m og har 4 åpne sider mot publikum og har 10 individuelle områder fra 12 kvm til 30,5 kvm. I midten av standen finnes et felles lagerrom og kjøkken. Skilleveggene mellom utstillerne er 3 m brede og står fritt mot gangarealet. Nærmest fellesarealet i midten er det fri passasje. 

De individuelle områdene er utstyrt på følgende måte:

12 - 13,5 kvm: 1 bord og 4 stoler, 1 informasjonsdisk, 1 brosjyrestativ, papirkurv, en dobbel stikkontakt. 1 stk logo øverst på skillevegg.

15 - 24 kvm: 1 bord og 4 stoler, 1 ståbord og 4 barkrakker, 1 informasjonsdisk, 1 brosjyrestativ, papirkurv, en dobbel stikkontakt. 1 stk logo øverst på skillevegg.

30,5 kvm: 1 bord og 4 stoler, 1 ståbord og 4 barkrakker, 1 informasjonsdisk, 1 brosjyrestativ, papirkurv, en dobbel stikkontakt. 1 stk logo øverst på skillevegg. Eget møterom med 1 bord og 2 stoler.

PRISER

Leie av stand:         NOK 8 900,- pr kvm

 

Prisen inkluderer:

Leie av gulvareal, montering som på skisser, demontering, utstillerforsikring som beskrevet i arrangørens ​“Special Exhibition Terms and Conditions” §9, dekorasjon som illustrert, opphøyd gulv og teppe, felles belysning, elektrisk installasjon og strømtilkobling, forbruk av strøm, daglig rengjøring, lagerrom og kjøkken, kjøkkenservice på messen, internett, prosjektledelse. ​

 

Påmeldingsgebyr:                          NOK 7 000,-

Obligatorisk markedsføringspakke:    NOK 10 900,-

 

Obligatorisk markedsføringspakke inkluderer:

2 stk utstillerpass. Oppføring i alfabetisk register og under 5 stk varegrupper, samt i det interaktive hallkartet, både online og på papir. Utstillerprofilen inkluderer en firmabeskrivelse på inntil 3000 tegn online og 500 tegn på papir. ​

Ekstra, ikke inkludert:

TV skjermer og annet AV utstyr, individuell grafikk, transport og forsikring av utstillernes egne produkter og utstyr. Utforming av de individuelle områdene. 

 

Påmeldingene behandles etter first come first served prinsippet. 

Betalingsbetingelser:

Påmeldingsgebyr og 10% av leien forfaller til betaling 20. januar 2022. 50% forfaller til betaling 1. mai 2022. 40% forfaller til betaling 15. august 2022. 

Standplan:

Standdesign tegninger:

Priser på tilleggsprodukter på standen

  • Delevegg til utstiller kr 1 200,-

  • TV på vegg 46"           kr 4 650,-

  • TV på vegg 55"            kr 5 600,-

  • TV på vegg 65"            kr 6 950,-

  • Lounge møbel sett (bord og to stoler)     kr 5 250,-

  • lave / høye stoler. Pr stk     kr 625,-

  • lavt / høyt bord. Pr stk        kr 780,-

  • Ekstra forsterket bord for tunge produkter. Pr kvm:  kr 380,-

  • Designtillegg beregnes etter pr time

bottom of page